Print Du er her: Forside » Praktisk info » Når noget sker

Når noget sker

Den indvendige vedligeholdelse påhviler andelshaveren, mens vedligeholdelse af bygningens ydersider, fællesarealer, lodrette faldstammer, lodrette vandrør, alt vedr. fjernvarme inkl. radiatorer påhviler andelsboligforeningen.

Forgreninger fra faldstammer og vandrør ind i de enkelte lejligheder, er andelshavernes ansvar.

Konstateres brud på faldstammer/vandrør kontaktes bestyrelsen.

Ændringer, ombygninger eller særlige installationer, må kun finde sted efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra bestyrelsen.

Der skal søges om byggetilladelse hos:
Center for Bygninger
Njalsgade 13
2300 København S
Telefon: 3366 5200
www.kk.dk/byggetilladelse

Tilladelsen skal forevises bestyrelsen inden arbejdet iværksættes, og efterfølgende skal ibrugtagningsattest forevises, jf. vedtægterne § 10.

Skal du have ændret på vand- eller sanitetsinstallationer eller have opstillet vaskemaskine/opvaskemaskine, skal dette udføres af autoriseret VVS-installatør.

Andelsboligforeningen sørger for udskiftning og udvendig vedligeholdelse af vinduer. Knuste ruder dækkes af de enkelte andelshavere.

Læs mere i vedtægter og husorden.

Skybrud
Efter det voldsomme skybrud i juli 2011 har bestyrelsen udarbejdet en beredskabsplan ved skybrud